Vi yder rådgivning til andelsboligforeninger omkring finansiering, budgettering og optimering af foreningens økonomi.

 

En sund andel i en sund forening

I henhold til Andelsboligloven er det bestyrelsens ansvar i en andelsboligforening at påse at:

”…der løbende sker en vurdering af foreningens økonomiske situation, herunder af foreningens likviditet og af udviklingen i egenkapital og andelspriser, med henblik på at sikre, at foreningen har det nødvendige kapitalgrundlag.”

Som finansiel sparringspartner sikrer vi:

  • at bestyrelsen har den nødvendige viden omkring ejendomsfinansiering
  • at foreningens ejendomsfinansiering er tilpasset foreningens finansielle strategi
  • at foreningens ejendomsfinansiering omlægges når det er økonomisk fordelagtigt

 Bedre finansielle beslutninger i andelsboligforeningen

Ethvert valg (eller mangel på samme), kan have stor indflydelse på foreningens boligudgift, gæld og dermed formue. Det pålægger bestyrelsen et særligt ansvar. Tilmed er udvalget af finansieringsløsninger fra de forskellige udbydere vokset, både hvad angår antal og kompleksitet.

Stubkjær & Nielsen er foreningens og bestyrelsens uafhængige rådgiver og sparringspartner. Vi hjælper foreningen til at træffe bedre og selvstændige valg, på baggrund af grundige analyser af finansierings-behovet, opdateret viden og undervisning af bestyrelsen. Endvidere hjælper vi med at kommunikere fyldestgørende og forståeligt til beboerne, om muligheder og konsekvenser.

Enhver bestyrelse for en boligforening, sidder med et stort ansvar for de valg der løbende bør træffes angående finansieringen.

Vi tilbyder følgende:

  1. Service-tjek af foreningens likviditets- og kapitalgrundlag samt udarbejdelse af finansiel strategi herunder bestyrelsesundervisning i dansk realkredit.
  2. Omlægning af lån såfremt det er fordelagtigt – På foreningens vegne sender vi lån i udbudsrunde, forhandler med realkreditinstitutterne og opnår de bedste betingelser og billigste priser.
  3. Løbende markedsovervågning – Foreningen kontaktet når det er økonomisk fordelagtigt at konverterer foreningens lån.

Slutteligt vil det også være oplagt at drøfte betydningen af ny lovgivning herunder relevansen af ”Fastfrysning af ejendomsværdi” for jeres forening.